shinpaku juniper no. 4

shinpaku juniper no. 4 'kishu'

Juniperus chinensis

Height 38" Width 26"

Size: 
Collector: 
Initial Creator: 
Availability: 
Design: 
<